MISLINJA – MAINTENANCE IN TOMAŠKA VILLAGE

Ukrepi po poplavah 2014 – Mislinja – vzdrževalna dela v Tomaški vasi

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP ARSO

Scroll to Top