MISLINJA – VZDRŽEVALNA DELA V TOMAŠKI VASI

Ukrepi po poplavah 2014 – Mislinja – vzdrževalna dela v Tomaški vasi

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo