MISLINJA – VZDRŽEVALNA DELA V TOMAŠKI VASI

Ukrepi po poplavah 2014 – Mislinja – vzdrževalna dela v Tomaški vasi

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

Scroll to Top