LAMPREHTOV POTOK – VZDRŽEVALNA DELA V OBMOČJU PRAGOV

Ukrepi po poplavah2014 – Lamprehtov potok – vzdrževalna dela v območju pragov

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

Scroll to Top