SUHADOLNICA – VZDRŽEVANJE PRETOČNOSTI GORVODNO OD MOSTA NA CESTI ZA KOTLJE

Akcijski načrt (poplave 2014) – Suhadolnica – vzdrževanje pretočnosti gorvodno od mosta na cesti za Kotlje

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo