SUHADOLNICA – MAINTAINING FLUIDITY UPSTREAM FROM THE BRIDGE ON THE ROAD TO KOTLJE

Akcijski načrt (poplave 2014) – Suhadolnica – vzdrževanje pretočnosti gorvodno od mosta na cesti za Kotlje

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP ARSO

Scroll to Top