SUHADOLNICA – MAINTAINING FLUIDITY UPSTREAM FROM THE BRIDGE ON THE ROAD TO KOTLJE

Akcijski načrt (poplave 2014) – Suhadolnica – vzdrževanje pretočnosti gorvodno od mosta na cesti za Kotlje

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP ARSO

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo