LAMPREHT STREAM – MAINTENANCE WORK IN THE AREA OF THE THRESHOLDS

Ukrepi po poplavah2014 – Lamprehtov potok – vzdrževalna dela v območju pragov

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP ARSO

Scroll to Top