LAMPREHT STREAM – MAINTENANCE WORK IN THE AREA OF THE THRESHOLDS

Ukrepi po poplavah2014 – Lamprehtov potok – vzdrževalna dela v območju pragov

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP ARSO

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo