MEŽA RIVER – REMOVAL OF DEBRIS ABOVE THE DAM IN POLENA

Akcijski načrt (poplave 2014) – Meža – odstranitev naplavin nad jezom v Poleni

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP ARSO

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo