MEŽA RIVER – REMOVAL OF DEBRIS ABOVE THE DAM IN POLENA

Akcijski načrt (poplave 2014) – Meža – odstranitev naplavin nad jezom v Poleni

IMPLEMENTED IN
2015

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
MOP ARSO

Scroll to Top