MEŽA – ODSTRANITEV NAPLAVIN NAD JEZOM V POLENI

Akcijski načrt (poplave 2014) – Meža – odstranitev naplavin nad jezom v Poleni

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

Scroll to Top