REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI, RCERO LJUBLJANA – II. FAZA

LETO IZVEDBE
2017

INVESTITOR – NAROČNIK
Občina Ljubljana

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Izdelava projektne in okoljske dokumentacije

Scroll to Top