REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V ZASAVJU, CEROZ HRASTNIK – II. FAZA

Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju, CEROZ Hrastnik – II. Faza

LETO IZVEDBE
2017

INVESTITOR – NAROČNIK
Občina Hrastnik

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Izgradnja sistema biološke obdelave odpadkov

Scroll to Top