REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠTAJERSKE REGIJE – II. FAZA

Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije, CERO Slovenska Bistrica – II. Faza

LETO IZVEDBE
2016

INVESTITOR – NAROČNIK
Občina Slovenska Bistrica

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Izgradnja deponijskega polja in sistema biološke obdelave odpadkov

Scroll to Top