REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI POMURJE – II.FAZA

Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje, CERO Puconci –   II.FAZA

LETO IZVEDBE
2014

INVESTITOR – NAROČNIK
Občina Puconci

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Izgradnja sistema mehanske in biološke obdelava odpadkov

Scroll to Top