PILOTSKI PROJEKT DE HUMUS

Pilotski projekt DE HUMUS – anaerobno kompostiranje po sistemu 3A, CERO Gajke Ptuj

LETO IZVEDBE
2014

INVESTITOR – NAROČNIK
Müller Umwelttechnik Austria

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo