PROJEKT IZGRADNJE DEPONIJSKEGA POLJA IN PREKLADALNE POSTAJE – SREMSKA MITROVICA / ŠABAC

LETO IZVEDBE
2014

INVESTITOR – NAROČNIK
Občina Sremska Mitrovica in European Union – Delegation to the Republic Srbia

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo