REGION CENTER FOR WASTE MANAGEMENT – PHASE II

Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje, CERO Puconci –   II.FAZA

IMPLEMENTED IN
2014

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
Občina Puconci

THE SCOPE OF SERVICES AND DESCRIPTION OF THE WORKS
Izgradnja sistema mehanske in biološke obdelava odpadkov

Scroll to Top