VODJA GRADBIŠČA : s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom

VODJA GRADBIŠČA : s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto

VODJA GRADBIŠČA :  s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom

 Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

 • organiziranje in vodenje manj zahtevnih gradbišč
 • sodelovanje in izdelava planov napredovanja del , material,delovne sile, strojne opreme itd.
 • obračun izvršenih del (knjiga obračunskih izmer, situacije, plače )
 • evidentiranje, vodenje in posredovanje podatkov za spremljanja planov
 • vodenje in spremljanje in nadzor dela kooperantov
 • sodelovanje z nadzornim organom in naročniki del
 • sodelovanje s TKS pri proučevanju razpisne dokumentacije, pripravi podatkov poteku in analizi del
 • zbiranje in priprava dokumentacije za tehnični pregled in kolovdacijo
 • organiziranje nastanitve in prehrane delavcev
 • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

Zahtevana izobrazba : V  stopnja  gradbene  smeri; 5 let  delovnih izkušenj

obvladovanje dela z računalnikom, vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti. vozniški izpit »B kategorije«.

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo

do  vključno 12.1 2024 na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo