VZDRŽEVALNA IN INTERVENTNA DELA

Vzdrževalna in interventna dela na vodnem območju Jadranskega morja, povodju jadranskih rek z morjem, Koper

LETO IZVEDBE
2011, 2012

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

Scroll to Top