VZDRŽEVALNA IN INTERVENTNA DELA

Vzdrževalna in interventna dela na vodnem območju Jadranskega morja, povodju jadranskih rek z morjem, Koper

LETO IZVEDBE
2011, 2012

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo