UREDITEV ODPRTIH KANALOV NA SEMEDELSKI BONIFIKI, OLMU IN BADAŠEVICI

LETO IZVEDBE
2012

INVESTITOR – NAROČNIK
MO Koper

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo