VODNOGOSPODARSKE UREDITVE POTOKA MACELJČICA NA AC DRAŽENCI – GRUŠKOVJE

Investitor DARS, ASFALTI Sarajevo, Izgradnja opornih zidov in ureditev vodotoka  

LETO IZVEDBE
2017

Scroll to Top