WATER MANAGEMENT OF THE MACELJČICA STREAM ON THE MW DRAŽENCI – GRUŠKOVJE

Investitor DARS, ASFALTI Sarajevo, Izgradnja opornih zidov in ureditev vodotoka  

IMPLEMENTED IN
2017

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo