Predstavitvena zloženka varstva celinskih voda 1

Obvezno gospodarsko javno službo izvajamo na celinskih vodah na celotnem območju RS s stalno pripravljenostjo in vključitvijo ustreznih služb v postopke intervencij kot tudi v izvedbo ukrepov omejevanja, čiščenja in odprave posledic onesnaženja.

Zloženko lahko snamete tukaj.

Scroll to Top