Predstavitvena zloženka varstva celinskih voda 1

Obvezno gospodarsko javno službo izvajamo na celinskih vodah na celotnem območju RS s stalno pripravljenostjo in vključitvijo ustreznih služb v postopke intervencij kot tudi v izvedbo ukrepov omejevanja, čiščenja in odprave posledic onesnaženja.

Zloženko lahko snamete tukaj.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo