NUJNA INTERVENCIJSKA DELA ZA VZPOSTAVITEV PRETOČNOSTI DRAVE IN KANALA HE FORMIN

Nujna intervencijska dela za vzpostavitev pretočnosti v strugi reke Drave in odvodnem kanalu HE Formin

LETO IZVEDBE
2012

INVESTITOR – NAROČNIK
DEM

Scroll to Top