NUJNA INTERVENCIJSKA DELA ZA VZPOSTAVITEV PRETOČNOSTI DRAVE IN KANALA HE FORMIN

Nujna intervencijska dela za vzpostavitev pretočnosti v strugi reke Drave in odvodnem kanalu HE Formin

LETO IZVEDBE
2012

INVESTITOR – NAROČNIK
DEM

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo