URGENT INTERVENTION TO CREATE FLUIDITY OF THE DRAVA RIVERBED AND THE CHANNEL OF FORMIN HPP

Nujna intervencijska dela za vzpostavitev pretočnosti v strugi reke Drave in odvodnem kanalu HE Formin

IMPLEMENTED IN
2012

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
DEM

Scroll to Top