URGENT INTERVENTION TO CREATE FLUIDITY OF THE DRAVA RIVERBED AND THE CHANNEL OF FORMIN HPP

Nujna intervencijska dela za vzpostavitev pretočnosti v strugi reke Drave in odvodnem kanalu HE Formin

IMPLEMENTED IN
2012

INVESTOR – CONTRACTING AUTHORITY
DEM

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo