KANALIZACIJA V NASELJU GRIŽE,ODVODNJAVANJE OBMOČJA OSNOVNE ŠOLE GRIŽE

LETO IZVEDBE
2011-2012

INVESTITOR – NAROČNIK
Javno podjetje Žalec

Scroll to Top