IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE – MEJNA CESTA

LETO IZVEDBE
2011-2012

INVESTITOR – NAROČNIK
MO Ptuj

Scroll to Top