IZKOP NESNAŽENEGA PRIOBALNEGA ZEMLJIŠČA REKE LJUBLJANICE IN PREPREČITEV ONESNAŽENJA

Izkop s pogonskim gorivom onesnaženega priobalnega zemljišča reke Ljubljanice pri Zalogu v Ljubljani in preprečitev onesnaženja vodotoka z nastavitvijo plavajoče pregrade in absorbentov

LETO IZVEDBE
2011

Scroll to Top