EXCAVATION OF THE UNPOLLUTED COASTAL LAND OF LJUBLJANICA RIVER AND PREVENTION OF POLLUTION

Izkop s pogonskim gorivom onesnaženega priobalnega zemljišča reke Ljubljanice pri Zalogu v Ljubljani in preprečitev onesnaženja vodotoka z nastavitvijo plavajoče pregrade in absorbentov

IMPLEMENTED IN
2011

Scroll to Top