REMOVAL AND LIMITING THE SPREAD OF OIL ON THE BOHINJ LAKE SURFACE

Odstranjevanje in omejitev širjenja naftnih derivatov po vodni površini Bohinjskega jezera z nastavitvijo plavajočih pregrad

IMPLEMENTED IN
2009 – 2010

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo