HOČKI POTOK – INTERVENTNA UREDITEV ZAJED

Hočki potok – interventna ureditev zajed pri hiši Hočko Pohorje 72 in 72a ( Poplave 2014 – interventna gradbena dela)

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

Scroll to Top