HOČKI POTOK – INTERVENTNA UREDITEV ZAJED

Hočki potok – interventna ureditev zajed pri hiši Hočko Pohorje 72 in 72a ( Poplave 2014 – interventna gradbena dela)

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP ARSO

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo