Porečje jadranskih rek z morjem

STRUNJANSKA REČICA – SANACIJA PO VV 2007

Nujna vzdrževalna dela na vzdrževalni poti ob desnem bregu in odstranitev naplavine na izlivu LETO IZVEDBE 2016 INVESTITOR – NAROČNIK MOP STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

REKA NASIPI

Reka nasipi (Lesonit, Koseze, Bitnja, Trpčane) LETO IZVEDBE 2016 INVESTITOR – NAROČNIK RS, MOP, DRSV

DRNICA

LETO IZVEDBE 2016 INVESTITOR – NAROČNIK RS, MOP, DRSV, Občina Piran

VZDRŽEVALNA IN INTERVENTNA DELA

Vzdrževalna in interventna dela na vodnem območju Jadranskega morja, povodju jadranskih rek z morjem, Koper LETO IZVEDBE 2011, 2012 INVESTITOR – NAROČNIK MOP ARSO

Scroll to Top