VODJA JAVNE SLUŽBE VARSTVA VODA (m/ž), s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom.

VODJA JAVNE SLUŽBE VARSTVA VODA (m/ž), s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom.

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 Ptuj

Objavlja 1  prosto delovna  mesta:

VODJA JAVNE SLUŽBE VARSTVA VODA (m/ž), s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 6 mesečnim poskusnim delom.

 Opis del in nalog:

 • vodenje, organiziranje in koordiniranje službe varstva voda;
 • spremljanje in vodenje poslovanja službe
 • organiziranje in izvajanje dežurstva ter stalne pripravljenosti ekip ob nenadnih in izrednih onesnaženj celinskih voda;
 • evidentiranje, spremljanje in izdelava poročil ob nastalih nenadnih in izrednih onesnaženj celinskih voda;
 • izdelava strokovnih programov in ukrepov za potrebe čiščenja, preprečevanja in odprave posledic ob nenadnih in izrednih onesnaženjih celinskih voda;
 • izdelava organizacijskih predpisov za potrebe delovanja službe,
 • organiziranje strokovnih usposabljanj za dežurne ekipe stalne pripravljenosti,
 • izdelava evidenc potencialnih onesnaževalcev,
 • nabava in ravnanje oz. vzdrževanje in skladiščenje osnovne opreme in potrošnih materialov za potrebe delovanja službe,
 • druga dela in naloge za potrebe delovanja službe po nalogu nadrejenega,

Zahtevani pogoji :  VII. stopnja kemijske ali naravoslovno tehnične smeri,

obvladovanje dela z računalnikom, vozniški izpit »B kategorije« in zaželjeno znanje angleškega  jezika

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do vključno 27.3.2023  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo