TAJNICA v Sektorju javnih služb : s polnim delovnim časom , za določen čas 6 mesecev

TAJNICA v Sektorju javnih služb : s polnim delovnim časom , za določen čas 6 mesecev

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto

TAJNICA v Sektorju javnih služb :  s polnim delovnim časom , za določen čas 6 mesecev

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

 • Sprejem in odnosi s strankami
 • Administrativna dela
 • Zbiranje in posredovanje podatkov za obračun in za poročila za izvajanje vodnogospodarske javne službe
 • Izdelava mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih poročil
 • Arhiviranje in evidentiranje korespondence in tehnične dokumentacije
 • Vodenje evidenc
 • Opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega

Zahtevana izobrazba : – V. stopnja ekonomske, komercialne administrativne ali druge  ustrezne smeri;  1 leto  delovnih izkušenj,  obvladovanja dela z računalnikom

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do  9.12.2023   na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo