Sanacija Štefanovega potoka v Prevaljah

Sanacija Štefanovega potoka v Prevaljah

Opis del:

Na Koroškem se v Prevaljah izvaja, zaradi letošnjega močnega neurja z nalivom dežja, sanacija struge Štefanovega potoka. Dela  obsegajo rekonstrukcijo celotne struge – korita potoka, ki se na novo izdeluje v dolžini cca. 200 m kot kamnito – betonsko korito, s kamito – betonsko brežino na obeh straneh potoka.

Leto izvedbe: 2018
Investitor: MOP, Direkcija RS za vode

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo