Sanacija blata Hoče-Slivnica

Sanacija blata Hoče-Slivnica

Na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica, kjer je bilo nelegalno odloženo komunalno blato, je Direkcija Republike Slovenije za vode zaključila s sanacijo onesnaženega območja. Ob izvedbi ukrepov je nastalo okoli 650 ton odpadnega blata, pomešanega z zemljino in zelenim odrezom, ki ga je prevzelo podjetje Kostak d.d. Krško.

Sredi julija smo zaključili z odstranjevanjem in čiščenjem z blatom iz  KČN onesnaženega območja v povirju Pivolskega potoka ter na območju Botančnega vrta v Pivoli v občini Hoče – Slivnica.

Pivolski potok je bil z nelegalno odloženim blatom onesnažen v dolžini več kot 2000 m, onesnažene so bile tudi vodne površine na območju Botaničnega vrta.

Aktivnosti o poteku del so objavljene na spletni strani Direkcije RS za vode, možno pogledati na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/novice/2021-07-14-sanacijska-dela-na-obmocju-pivole-zakljucena-odstranili-smo-650-ton-odpadnega-blata/

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo