Samostojni projektant

Samostojni projektant

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto

SAMOSTOJNI PROJEKTANT:  za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, za  polni delovni čas

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

– samostojna izdelava srednje zahtevnih projektov,

– obdelava zelo zahtevnih načrtov,

– konstruiranje detajlov,

-izdelava tehničnih poročil, hidravličnih, hidroloških izračunov, dimenzioniranje objektov,

– sodelovanje pri reviziji projekta,

– izdelava popisov del in predizmer,

– samostojnost geodetskih meritev na terenu in izdelava geodetskih podlag,

– opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

– opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega,

– obvladovanja dela z računalnikom

– vozniški izpit “B” kategorije

Zahtevana izobrazba : – VII. stopnja- univerzitetna izobrazba gradbene ali druge tehnične smeri oz. izobrazba 2. bolonjske stopnje gradbene ali druge tehnične smeri;brez delovnih izkušenj

alternativna izobrazba: visoka strokovna izobrazba gradbene oz. druge tehnične smeri; brez delovnih izkušenj

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do  22.4.2021  na

e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

 

 

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo