SEKUNDARNA KANALIZACIJA KIDRIČEVO – SISTEM APAČE

LETO IZVEDBE
2011-2012

INVESTITOR – NAROČNIK
Občina Kidričevo

Scroll to Top