PREGRADA NA VODNI AKUMOLACIJI AK DEŽNO V PODLEHNIKU

Investitor Občina Podlehnik, Izgradnja mostnih opornikov

LETO IZVEDBE
2017

Scroll to Top