ODPLINJEVANJE IN SANACIJA I. FAZE ODLAGALNIH POLJ NA CERO GAJKE S PLINSKO POSTAJO

LETO IZVEDBE
2009, 2010

INVESTITOR – NAROČNIK
MO Ptuj

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo