ODPLINJEVANJE IN SANACIJA I. FAZE ODLAGALNIH POLJ NA CERO GAJKE S PLINSKO POSTAJO

LETO IZVEDBE
2009, 2010

INVESTITOR – NAROČNIK
MO Ptuj

Scroll to Top