IZLITA ODPADNA OLJA V POTOK CURNOVEC IN ODSTRANJEVANJE OLJA

LETO IZVEDBE
2010

INVESTITOR – NAROČNIK
Občina Ljubljana

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo