IZLITA ODPADNA OLJA V POTOK CURNOVEC IN ODSTRANJEVANJE OLJA

LETO IZVEDBE
2010

INVESTITOR – NAROČNIK
Občina Ljubljana

Scroll to Top