IZGRADNJA DVONIVOJSKE KAŠTNE ZGRADBE ALI KRANJSKE STENE (levi breg Drave pod Dvorjanami)

LETO IZVEDBE
2017

INVESTITOR
Investitor MOP, DRSV

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo