INTERVENCIJA V PRIMERU POTOPITVE DELOVNEGA STROJA

Intervencija v primeru potopitve delovnega stroja v gramoznici v Hočah

LETO IZVEDBE
2015

Scroll to Top