DOBAVA IN MONTAŽA TEHNOLOŠKE OPREME ZA SORTIRNICO NA RCERO CELJE

Dobava in montaža tehnološke opreme za sortirnico na RCERO Celje

LETO IZVEDBE
2007-2008

Scroll to Top