DOBAVA IN MONTAŽA TEHNOLOŠKE OPREME ZA SORTIRNICO NA RCERO CELJE

Dobava in montaža tehnološke opreme za sortirnico na RCERO Celje

LETO IZVEDBE
2007-2008

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo