REČNI NADZORNIK za določen čas 1 leto, s poskusno dobo 6 mesecev, polnim delovnim časom

REČNI NADZORNIK za določen čas 1 leto, s poskusno dobo 6 mesecev, polnim delovnim časom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto

REČNI NADZORNIK za  določen čas 1 leto,  s poskusno dobo 6 mesecev,   polnim delovnim časom

 Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

– spremljanje stanja  vodnega režima in vodnega sistema grajenih in naravnih strug vodotokov,redna kontrola  in upravljanje z vodnogospodarskimi objekti

– spremljanje VG pogojev pri posegih v prostor

– odkrivanje in obveščanje o opaženih nepravilnostih, nedovoljenih posegih ali ogroženosti vodnega sistema

– spremljanje izrednih hidroloških razmer

-organiziranje ukrepov v zvezi z obrambo pred poplavami

– popis škod in ugotavljanje škod  po poplavah

– sodelovanje pri pripravi vodnogospodarskih aktov in izjav

– izvajanje obveznih in izrednih obhodov ter izdelava predpisanih poročil

– spremljanje vzdrževalnih del

– priprava predlogov vzdrževanja vodnih zemljišč in objektov vodne infrastrukture za potrebe planiranja

– izdelava katastrskih listov vzdrževanja objektov

– izdelava letnih planov vzdrževalnih del in izvajanje vodnogospodarskih vzdrževalnih del,

– spremljanje in izvedba aktivnosti ob naravnih in drugih nesrečah ter ob povečani ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ogrožanja voda oz. varstva voda

– sodelovanje z upravnimi organi, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi institucijami ter inšpekcijami, sodelovanje s službo varstva voda

– izvajanje dežurstev in drugih del po  nalogu nadrejenega,

Zahtevani pogoji  : V. st. gradbene, okoljske, naravoslovno tehnične smeri ali druge ustrezne smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj

– obvladovanje dela z računalnikom

– poznavanje zakonodaje s področja dela

– vozniški izpit »B« ktg.

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do vključno 09.02.2023  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo