POMOČNIK VODJE JAVNE SLUŽBE VARSTVA VODA (m/ž), s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom.

POMOČNIK VODJE JAVNE SLUŽBE VARSTVA VODA (m/ž), s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom.

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 Ptuj

Objavlja 1  prosto delovna  mesta:

POMOČNIK VODJE JAVNE SLUŽBE VARSTVA VODA (m/ž), s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas  s 6 mesečnim poskusnim delom.

 Opis del in nalog:

 • pomoč pri vodenju, organiziranju in delovanju službe varstva voda;
 • pomoč pri organiziranju izvajanja dežurstva ter stalne pripravljenosti ekip ob nenadnih in izrednih dogodkih na celinskih vodah in obalni liniji morja;
 • izvajanje dežurstva zaradi zagotovitve stalne pripravljenosti za potrebe sprejema, spremljanja in posredovanja sporočil o nastalem dogodku;
 • izdelava poročil ob nastalih nenadnih in izrednih dogodkih na celinskih vodah in obalni liniji morja;
 • pomoč pri pripravi programov in ukrepov za potrebe čiščenja, preprečevanja in odprave posledic ob nenadnih in izrednih onesnaženjih celinskih voda in obalne linije morja;
 • pomoč pri pripravi in izdelavi letnih planov in programov ter trimesečnih in letnih poročil o delovanju službe varstva voda;
 • pomoč pri nabavi in ravnanju oz. vzdrževanju in skladiščenju namenske opreme in potrošnih materialov za potrebe delovanja službe;
 • spremljanje zakonodaje iz področja varstva okolja, varstva pri delu, ravnanja z odpadki, … ter uskladitev dejavnosti službe z veljavno zakonodajo;
 • sprotno izobraževanje oz. spremljanje stanja po veljavnih tehničnih predpisih, običajih stroke in v praksi preskušenih metod in tehnologij na področju varstva celinskih voda in obalne linije morja pred onesnaženji;
 • sodelovanje pri izdelavi organizacijskih predpisov za potrebe delovanja službe;
 • pomoč pri izvajanju strokovnih in drugih nalog, kot so evidentiranje in analiza dogodka, ocena stopnje ogroženosti, priprava poročil o vzrokih in posledicah dogodkov ter učinkovitosti preventivnih ukrepov, priprava in posodabljanje programov delovanja v času povečane stopnje ogroženosti, sodelovanje z različnimi strokovnimi službami na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • druga dela in naloge za potrebe delovanja službe po nalogu nadrejenega.

Zahtevani pogoji :  Univerzitetna izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja kemijsko tehnološke ali naravoslovno tehnične smeri (iz področja varstva okolja), obvladovanje dela z računalnikom, vozniški izpit »B kategorije« in zaželjeno znanje angleškega  jezika

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do vključno 23.1.2023  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 PTUJ

 

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo