PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC, s polnim delovnim časom, za določen čas od 19.2.2024 do 18.11.2024

PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC, s polnim delovnim časom, za določen čas od 19.2.2024 do 18.11.2024

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto

PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC,
s polnim delovnim časom, za določen čas od 19.2.2024 do 18.11.2024

Opis del in nalog:

 • Izvajanje hidrotehničnih del:
 • Izdelovanje in negovanje vseh vrst manj zahtevnejših proti erozijskih in vegetativnih
  zavarovanj
 • Izdelovanje manj zahtevnejših betonskih in kamnitih tlakov
 • Izvajanje kanalizacijskih in drenažnih del
 • Izvajanje manj zahtevnejših hidroizolacijskih del
 • Izvajanje enostavnih tesarskih in betonerskih del
 • Izvajanje manj zahtevnejših vzdrževalnih del na naravnih vodotokih ( poseki, zložbe)
 • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega
  vodenja

Zahtevana je osnovnošolska izobrazba in 3 mesece delovnih izkušenj.
Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo
do vključno 12.2.2024 na e- naslov: info@vgp-drava.si ali na naslov:
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo