PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC

PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

Objavlja 1  prosto delovno mesto

PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC,
 s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom

Opis del in nalog:

 • Izvajanje hidrotehničnih del:
 • Izdelovanje in negovanje vseh vrst manj zahtevnejših proti erozijskih  in vegetativnih zavarovanj
 • Izdelovanje manj zahtevnejših betonskih in kamnitih tlakov
 • Izvajanje kanalizacijskih in drenažnih del
 • Izvajanje manj zahtevnejših hidroizolacijskih del
 • Izvajanje enostavnih tesarskih in betonerskih del
 • Izvajanje manj zahtevnejših vzdrževalnih del na naravnih vodotokih ( poseki, zložbe)
 • opravljanje del po nalogu nadrejenega
 • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

Občasna dela:  košnja ob vodotokih s traktorsko kosilnico

 • vozniški izpit »B«, »F« in »G« ktg.

Zahtevana je osnovnošolska izobrazba in 3 mesece delovnih izkušenj,

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do 31.5.2022  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo