PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC

PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

Objavlja 1  prosto delovno mesto

PK HIDROTEHNIČNI DELAVEC,
 s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom

Opis del in nalog:

  • Izvajanje hidrotehničnih del:
  • Izdelovanje in negovanje vseh vrst manj zahtevnejših proti erozijskih  in vegetativnih zavarovanj
  • Izdelovanje manj zahtevnejših betonskih in kamnitih tlakov
  • Izvajanje kanalizacijskih in drenažnih del
  • Izvajanje manj zahtevnejših hidroizolacijskih del
  • Izvajanje enostavnih tesarskih in betonerskih del
  • Izvajanje manj zahtevnejših vzdrževalnih del na naravnih vodotokih ( poseki, zložbe)
  • opravljanje del po nalogu nadrejenega
  • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

Občasna dela:  košnja ob vodotokih s traktorsko kosilnico

  • vozniški izpit »B«, »F« in »G« ktg.

Zahtevana je osnovnošolska izobrazba in 3 mesece delovnih izkušenj,

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo  do 31.5.2022  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

Scroll to Top