ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA I : s polnim delovnim časom,  nedoločen čas s  6 mesečnim poskusnim delom

ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA I : s polnim delovnim časom,  nedoločen čas s  6 mesečnim poskusnim delom

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,  2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno mesto  na povodju reke Drave

ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA I : s polnim delovnim časom,  nedoločen čas s  6 mesečnim poskusnim delom

 Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

– organiziranje in vodenje dela zahtevnejših  gradbišč

– izdelava tehnološkega plana napredovanja del

– izdelava finančnega plana porabe sredstev oz. prihodkov

– obračun izvršenih  del (situacija, plače..)

– sprotno posredovanje podatkov za spremljanje terminskih planov

– organiziranje, vodenje in spremljanje dela kooperantov in nadzor nad njimi

– kontaktiranje, urejanje zadev z nadzornimi organi in naročniki del

– zbiranje in priprava dokumentacije za tehnični pregled in kolovdacijo

– organiziranje nastanitve in prehrane delavcev

– opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

Zahtevana izobrazba : VII.  stopnja  gradbene  smeri; 3 leta delovnih izkušenj

Posebne zahteve:  strokovni izpit s področja izvajanja gradenj,  vpis v imenik VODIJ DEL pri IZS   za  vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta,    obvladovanje dela z računalnikom, vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti. vozniški izpit »B kategorije« .

 

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo

do  21.04. 2023 na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo