ODGOVORNI PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev

ODGOVORNI PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11,
2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno  mesto:

ODGOVORNI PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, s polnim delovnim časom,   za nedoločen  čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

– samostojna izdelava zelo zahtevnih projektov

– izdelava zelo zahtevnih načrtov

– vodenje in usklajevanje dela sodelavcev pri izdelavi projektov

– izdelava tehničnih poročil, hidravličnih in hidroloških izračunov za projekte

– sodelovanje pri reviziji projektov

– sodelovanje pri geodetskih meritvah – usmerjanje sodelavcev

– izdelava zahtevnejših popisov del – tehnoloških postopkov

– opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integriranega vodenja

– opravljanje drugih ustreznih del po nalogu nadrejenega

Zahtevana izobrazba : VII.  stopnja  gradbene  smeri; 3 leta delovnih izkušenj

Alternativna izobrazba: VI. stopnja  gradbene smeri; 5 let delovnih izkušenj

Posebne zahteve  :  pooblaščen inženir IZS, obvladovanje dela z računalnikom, vozniški izpit »B kategorije«, zaželjeno znanje angleškega ali nemškega jezika

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo v 5 delovnih  dneh po objavi na naslov :
DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo