ODGOVORNI PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev

ODGOVORNI PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, s polnim delovnim časom, za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 Ptuj

Objavlja 1 prosto delovno  mesto:

ODGOVORNI PROJEKTANT/PROJEKTANTKA, s polnim delovnim časom,   za nedoločen  čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Opis del in nalog:

Delo na delovnem mestu za katero se sklepa ta pogodba zajema :

 • samostojna izdelava zelo zahtevnih projektov
 • izdelava zelo zahtevnih načrtov
 • vodenje in usklajevanje dela sodelavcev pri izdelave projektov
 • izdelava tehničnih poročil, hidravličnih in hidroloških izračunov za projekte
 • sodelovanje pri reviziji projektov
 • sodelovanje pri geodetskih meritvah – usmerjanje sodelavcev
 • izdelave zahtevnejših popisov del-tehnoloških postopkov
 • opravljanje vseh nalog definiranih v sistemski dokumentaciji Sistema integrirane vodenja
 • opravljanje drugih ustreznih del po nalog nadrejenega

Zahtevana izobrazba : VII. stopnja  gradbene  smeri; 3 leta delovnih izkušenj

Alternativna izobrazba: VI. stopnja  gradbene smeri; 5 let delovnih izkušenj

Posebne zahteve:  pooblaščen inženir IZS, obvladovanje dela z računalnikom, vozniški izpit »B kategorije«, zaželjeno znanje angleškega ali nemškega jezika

Pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dosedanjega dela ter dokazili pričakujemo do vključno  29.3.2024  na e- naslov : info@vgp-drava.si  ali  na  naslov :

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 11
2250 PTUJ

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo