Obnova zidov vodotoka na Meži v Žerjavu

Obnova zidov vodotoka na Meži v Žerjavu

Opis del:

Zaradi dotrajanosti elementov rečnega korita se je investitor odločil za rekonstrukcijo struge reke Meže, ki poteka tudi skozi tovarno akumolatorskih baterij TAB. Dela obsegajo rušenje in odstranitev starega in dotrajanega betonskega zida na levi in desni strani korita reke Meže v dolžini cca. 400 m. Rekonstrukcija korita struge reke Meže v Žerjavu je zaradi poteka skozi tovarno  še posebej zahteven tehnološko – izvedbeni projekt, ker potekajo prečno na reko in vzporedno z reko številni infrastrukturni vodi. Nova bočna zidova bosta izvedena iz armiranega betona z višino do 5,5 m.

Leto izvedbe: 2017 in 2018
Investitor: TAB Tovarna akumolatorskih baterij d.d.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo